Τετάρτη 6 Ιουνίου, 2012 στις 19.00 - 20.00

Ομιλητές

Π. Βάρδας,
Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σ. Κωνσταντινίδης,
Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστήμιο Θράκης

Μάθετε για κάποιες από τις δραστηριότητες της Cardioresearch:

HVB Brochure

Τριμηνιαίο Περιοδικό Heart Vessels & Brain. Δείτε το 1ο τεύχος εδώ. Αναμένεται η κυκλοφορία του 2ου τεύχους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσα στον Ιούλιο.

HVB Brochure

«Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Καρδιολογία.» Συνέδριo PULSE στις 6-8 Ιουλίου 2012 στο συνεδριακό κέντρο Creta Maris, Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης.