Επιλεγμένα Θέματα του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

(Highlights of the ESC Congress)

Μόναχο 2012