Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στην επεμβατική καρδιολογία:

Αμτιμετώπιση Βαλβιδοπαθειών